หยุดเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 จนถึง 18 เมษายน 2562 

เปิดทำงานปกติในวันที่ 19 เมษายน 2562 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 038-634491-94

เวลา 8.00น.-17.00 น.