เกี่ยวกับเรา

ปี พ.ศ. 2528 – 2538 บริษัทใช้ชื่อ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด

ปี พ.ศ. 2539 – 2554 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง

วันที่ 27 มกราคม 2554 Qingdao Seagift International Logistics Co.,Ltd  เข้ามาร่วมทุน ได้จดทะเบียนหนังสือรับรองเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัด

โรงงานแห่งนี้มี พนักงานและคนงานจำนวนประมาณ 180 คน มีเครื่องจักรอันทันสมัย กระบวนการผลิต และระบบการควบคุมภาพแบบใหม่ โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ในปี ค.ศ. 2001 และได้รับการต่ออายุ ISO 9002:2000 ในปีค.ศ.2006 อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในระหว่างปี ค.ศ. 2009 อีกด้วย

จังหวัดระยองนั้นตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยมีท่าเรืออีสเทอร์ นซีบอร์ดทางปากอ่าวไทย สามารถเดินทางทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ มาถึงระยองและไปยังเกาะเสม็ดได้อย่างง่ายดายในระยะเวลาเพียง 3 ชม. ระยะทางประมาณ 220 ก.ม. เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งของประเทศไทย