ผลิตภัณฑ์

str20

ผลิตภัณฑ์  :   Standard Thai Rubber (STR5, 10, 20)

 

วัตถุดิบที่ใช้  :  ยางขี้ก้อน  และ  ยางแผ่น